Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna sekretesspolicy gäller för PartyVikings ApS ("PartyVikings" eller "vi"). Vi är ett danskt företag med säte på Springbjergvej 16, 7183 Randbøl i Danmark. När du besöker vår webbshop eller köper produkter och tjänster från oss behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. I detta sammanhang är vi personuppgiftsansvariga, varför du kan kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i avsnitt 5.

Det är en stor prioritet för PartyVikings att dina personuppgifter lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, vilket är anledningen till att vi endast samlar in och behandlar personuppgifter inom ramen för den danska dataskyddslagen och EU:s dataskyddsförordning nr 2016/679 (GDPR), som är tillämplig i dansk lag. Termer som "personuppgifter", "personuppgiftsansvarig", "personuppgiftsbiträde" och "personuppgiftshanterare" har samma innebörd som anges i dataskyddslagstiftningen.

2.Vilken information, i vilket syfte och varför?

Data om ditt köp
När du som konsument går in på PartyVikings' webbshop och köper varor eller tjänster behandlar vi dina uppgifter: ditt namn, dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress) och din betalningsinformation. Dessa uppgifter samlas in i syfte att tillhandahålla varor och tjänster till dig, behandla returbeställningar och återbetala pengar.

Vi använder dina personuppgifter för att informera dig om ditt köp, om hur din beställning skickas, om leveransen av din beställning, om problem med försenad leverans eller om du har vunnit en tävling online och behöver få varan skickad. Dessutom krypterar vi dina personuppgifter när du granskar eller betygsätter en produkt eller tjänst, oavsett om det sker på www.partyvikings.se eller på en tredjepartsplattform som är integrerad i PartyVikings' webbshop, och dessa uppgifter delas endast med våra personuppgiftsbehandlare. Syftet är att utveckla PartyVikings' utbud av varor och tjänster och att upprätthålla information om hur kundernas preferenser för våra varor och tjänster utvecklas.

Webbshopdata, analys och cookies
PartyVikings samlar in och analyserar data om aktivitet och trafik på PartyVikings' webbshop. Detta inkluderar uppgifter som: din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, behandling av annonser som du ser och vilka sidor du besöker. Detta sker genom användning av cookies som du accepterar när du besöker webbutiken. Du kan alltid radera dina cookies på din dator. PartyVikings kan använda dessa uppgifter för att ge dig personliga rekommendationer om våra varor och tjänster. Läs mer om databehandling och återkallande av samtycke med hjälp av cookies längre ner på sidan.

 

Direktmarknadsföring via e-post eller SMS
Vi skickar dig endast direktmarknadsföring om vi har ditt samtycke, se. GDPR artikel 6, a. Med hjälp av ditt telefonnummer och din e-postadress kan vi använda uppgifter om dina tidigare köp, demografisk information (kön, födelsedatum och adress) för att rikta våra erbjudanden exakt till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundtjänst eller genom att avregistrera dig från till exempel nyhetsmail längst ner i varje nyhetsmail vi skickar.


3.
Vem har också dina uppgifter

Vi har olika databehandlare utöver våra IT-leverantörer, logistikleverantörer, analys- och marknadsföringsleverantörer, revisorer och betaltjänstleverantörer. Dessutom kommer vi endast att dela dina personuppgifter med tredje part om vi har ditt samtycke eller om det krävs enligt lag.


4.
Lagring och radering av dina uppgifter

Dina personuppgifter lagras på en eller flera servrar i mycket säkra serverrum, huvudsakligen i Danmark, men kan också finnas inom EU/EES. Vi överför därför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Alla våra personuppgiftsbehandlare har tystnadsplikt när det gäller dina personuppgifter. Detta är en prioritet för PartyVikings.

Dina personuppgifter kommer att raderas när alla syften med behandlingen av personuppgifter har uppfyllts och när det är tillåtet, enligt tillämplig lag, att radera dessa personuppgifter. Vi raderar till exempel uppgifter om dina köpta varor och tjänster efter 5 år från inköpsdatumet.

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter kan du begära det via vår kundtjänst. Om du dessutom vill att vi ska radera, ändra, överföra eller vidarebefordra dina personuppgifter kan du också kontakta vår kundtjänst.


5.
Dina rättigheter

Tillbakadragande av samtycke
Om du har gett PartyVikings samtycke till att få marknadsföring med erbjudanden om varor och tjänster kan du när som helst dra tillbaka detta. För nyhetsmejl kan du göra detta längst ner i mejlet och för SMS-marknadsföring kan du göra detta genom att kontakta vår kundtjänst.

Förfrågan om tillgång till dina personuppgifter
Du har full rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har registrerat om dig. Detta begärs via vår kundtjänst.

Anmodan om radering
Du kan begära att dina personuppgifter ska raderas, och vi kommer då att tillgodose dina önskemål i den mån det är möjligt. Om vi inte kan radera dina personuppgifter av tvingande skäl (t.ex. om vi måste använda personuppgifterna för dokumentationsändamål), kan det hända att vi inte kan uppfylla din begäran.

Dataportabilitet
Du har rätt att begära dataportabilitet för bland annat personuppgifter som du har lämnat med ditt samtycke eller personuppgifter som du har varit tvungen att lämna i samband med att ett avtal har ingåtts.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du inte håller med om hur vi behandlar eller lagrar dina personuppgifter kan du när som helst lämna in ett klagomål till den svenska Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar mer information på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.


6.
Uppdateringar och förfrågningar om personuppgifter och kontaktuppgifter

Denna sekretesspolicy kan ändras om till exempel ändringar görs i webbplatsens uppbyggnad eller funktioner. Om det sker betydande förändringar kommer vi att informera dig i webbutiken.

COOKIES

För att du ska kunna ingå ett avtal med oss behöver vi följande information:

- Namn

- Adress

- Telefonnummer.

- E-postadress

Vi registrerar och lämnar ut dina personuppgifter för att kunna leverera varorna till dig.

Personlig information registreras hos PartyVikings ApS och lagras i fem år, varefter informationen raderas.

Den personuppgiftsansvarige på www.partyvikings.se är PartyVikings ApS.

Som registrerad användare hos PartyVikings har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att se vilken information som registrerats om dig. Du har dessa rättigheter enligt lagen om personuppgifter och alla frågor i detta avseende bör ställas till: info@partyvikings.se.

PartyVikings.se använder cookies för att lagra webbplatsstatistik i syfte att:

- Att optimera användarens upplevelse av webbutiken

- Att optimera webbshopens utformning

- Att rikta marknadsföring till användaren